B&St Yapı Denetim Kimdir ?

B&St Yapı Denetim, ilk olarak 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 5 Eylül 2000 tarihinde kurulmuştur. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 Mayıs 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesinden sonra yürürlüğe giren 4708 sayılı yasaya uygun gerekli düzenlemeleri yaparak 5 Kasım 2001 tarihinde ‘Yapı Denetimi İzin Belgesini’ almıştır.

B&St Yapı Denetim, faaliyetlerini devam ettiren Marmara Bölgesi’nin ilk yapı denetim firmasıdır ve bugün hala kalite politikasından, kollektif çalışma anlayışından ödün vermeden Türkiye genelinde yapı denetimi çalışmalarına devam etmektedir.

Yapı Denetimin Kapsadığı Alanlar

Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde 81 ili kapsamaktadır. Bu illerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek Yapıların Denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları’nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir.

Yapı Denetim Nedir ?

Yapı Denetim, 595 sayılı kanun hükmündeki kararname ile başlatılan ve 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki 4708 no’lu kanun ile devam ettirilen; Can ve mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartlara göre düzenlenmiş, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek amacını taşıyan, yapıyı ve yapılaşmayı denetleyen bir sistemdir.

Bu sistem yapının fen ve sanat kurallarına uygun inşaa edilmesini sağlayarak ülkemizdeki çarpık kontrolsüz ,ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek ve insanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Türkiye genelinde inşa edilen yapıların denetimi bu kanuna tabidir ve inşaa edilen her yapının bir yapı denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

B&St Grubundaki şirketlerden B&St Yapı Denetim A.Ş. Marmara Bölgesinin kurulan ilk Yapı Denetim Şirketidir ve altında imzası bulunan çok sayıda prestijli projede, verdiği hizmet kalitesi, iş ciddiyeti ve problem çözme becerileri sayesinde sektörde kendine önemli bir bilinirlik sağlamıştır.